Newsletter

 

Aktuelle Publikationen


 


Türkçe yayın: (Türkische Version) 

Çıkış Noktamız

KIgA’da, doğu ya da batı alman, türk ya da arap ailelerde yetişmiş, hristiyan, müslüman ya da yahudi kültür geleneği tarafından şekillenmiş, bununla birlikte kendini seküler olarak gören farklı kökenlerden insanlar birarada çalışmaktadir.  Birlikte, yahudi düşmanlığının eski ve yeni  biçimleri, ortaya çıkış nedenleri ve işlevleriyle uğraşmaktadırlar. Projemiz çalışanları pedagoji , tarih, politika, islam ve medya bilimleri alanlarinda akademik egitim görmüs ve  mesleki tecrubeler kazanmışlardır. Çalışmalarimiz bu zengin deneyimler üzerine sekillenmektedir.

KIgA ekibinin heterojen kökenli yapısı, göç toplumunun kendine özgü gerçekliğini yansıtmakta ve pedagojik pratiğimizin temel bir prensibini oluşturmaktadır. Bu nedenle ırkçılık ve islam düşmanlığı konularında özel bir hassasiyete sahip olmayi, yahudi düşmanlığına karşı yürüttüğümüz çalışmalarin nın ayrılmaz bir parçası olarak görmekteyiz. Gelistirdigimiz ders metodlarinda ve egitim projelerinde göçmenlik olgusuna positif bir duyarlilikla yaklasan, ırkçı olmayan, aktif katılımı esas alan, ortaklaşa öğrenmeye dayanan, empati ve bakış açısını değiştirebilme becerileri ve aktif katilima motive eden bir eğitim anlayışıni esas alan pedagojik alternatifleri sunmaya çalışmaktayız.

Bizler, yahudi düşmanlığı konusunda güncel taleplere karşılık verebilecek yeni pedagojik anlayışlar geliştirmekteyiz. Bizce klasik ırkçılik karsiti pedagojik anlayışlar ve gelenkesel ‚soykirim üzerine egitim“ (holocaust education) adı verilen anlayış, günümüzde yasanan yahudi düşmanliginin kendine özgü içerikleri, referans noktaları ve işlevleri konularında ihtiyaca karşılık verememektedir. Bu yüzden bizler, yahudi düşmanlığına karşı, yahudi düşmanı düşünme ve hareket etmenin konu alanlarını, algılayış biçimlerini ve dayanak noktalarını kendine özgü bir biçimde işleyen yeni bir pedojinin geliştirilmesini zorunlu görüyoruz.

Bu temelde, okullarda ve okuldışı eğitim kurumlarında  yeni egitim metodlari geliştirmekteyiz Pedagojik konzeptlerimizi Berlin’de göcmen kesimlerin yogun olarak yasadigi Kreuzberg ve Neukölln semtlerinde pilot proje olarak denemekte olan geliştirmekteyiz. Bu baglamda hazirlanan eğitim konzeptleri  benzer sorunların yasanmakta oldugu başka semtler ve şehirler için de bir model teşkil edebilmelidir.

Çalışmamızın bir diğer ağırlık noktasını, Almanya ve İsrail’den gençlerin karşılıklı saygı ve eşit bir diyalog anlayışı çerçevesinde buluştukları tarih ve politika konuilarina yönelik egitim projeleri oluşturmaktadır.

Çalışmamızın ana hedef kitlesini gençlerin yanısıra, okullarda ve gençlere yönelik kurumlarda çalışan eğitim uzmanları teşkil etmekte. Arap, türk ve müslüman sosyalizasyonuna sahip gençlerle yapılan pedagojik çalışma bu çerçevede önplanda gelmekte. Eğitim konseptlerinin geliştirilmesinde, müslüman kültürünce şekillenen gençlerin yaşam gerçeklikleri ve yaşam anlayış modellerinin sürelik olarak analiz edilmesi ve gerektiği biçimde dikkate alınması bizler için büyük önem taşımaktadır.