Newsletter

 

Aktuelle Publikationen


 


Türkçe yayın: (Türkische Version) 

İnsiyatifin Tarihçesi

Antisemitizmin (yahudi düşmanlığı) genelde küresel olarak ve de özelde de müslüman toplumlarda artması, ve bu gelişmelerin içinde müslüman göçmenlerin yoğun yaşadığı Berlin-Kreuzberg gibi semtlerde de hissedilir bir artış göstermesi Kreuzberg Antisemitizm Karşıtı İnsiyatif’in (KIgA) kurulmasında belirleyici faktörlerden biriydi. Bu bağlamda kendisini aynı zamanda yakın çevresindeki giderek artmakta olan yahudi düşmanlığına karşı bir tepki olarak da gören KIgA, İstanbul’da sinagoglara karşı 2003 yılında gerçekleştirilen yahudi düşmanı terörist saldırıları takiben ilk olarak „Antisemitizme Karşı Göçmenler İnsiyatifi“ adı altında kuruldu.

Projemiz 2004 yılından beri federal hükümetin aşırı sağa karşı oluşturduğu programlardan olan Civitas ve Entimon tarafından desteklendi ve hızla diğer eyaletlerde ve kamuoyunda büyük ilgi uyandırdı. 2006’dan beri Kreuzberg Antisemitizm Karşıtı İnsiyatif bağımsız bir dernek (KIgA) karakterine sahip. Federal destek programlarının 2006 yılı sonunda geçici olarak kesintiye uğramasından sonra, KIgA 2007’nin sonbaharında çalışmalarına tekrar başladı. Şu anki projelerimizin ağırlıklı noktasını da, Antisemitizme karşı eğitim çalışmasının daha da geliştirilmesi oluşturmaktadır.

İlk yıllarda bizler daha çok sivil toplum bazında faaliyet gösterdik, çeşitli sunumlar düzenledik ve yahudi düşmanlığı konusunda ‚medya izleme’ çalışmalari yürüttük. Fakat zamanla çalışmalarımız odak noktasını yahudi düşmanlığının yeni pedogojik anlayışlarla işlenmesi konusu oluşturdu. (Çıkış Noktamız’a bakınız)

Amacımız, kamuoyuna bu problem ve onun kompleks yapısı hakkında duyarlilik kazandırmak, pedagojik karşı stratejiler geliştirmek ve bunları heterojen kökenli gruplarla yapılan eğitim çalışmasında - müslüman kültürünce şekillenmiş gençleri özel olarak dikkate almak suretiyle – uygulamak ve aynı zamanda ögretmen ve diger eğitmenlere egitim semineri vererek bu konular üzerine calisma yapabilmek icin gereken bilgi ve becerileri kazandırmaktır.